sunnuntai 11. kesäkuuta 2017

Parempien mehiläisten tuottamisen helppous ja vaikeusJos kaikki pesät olisivat yhtä hyviä kuin paras kolmannes, niin mehiläisten hoito olisi paljon mukavampaa, helpompaa ja tuottoisampaa. Miksi meillä on huonoja pesiä hoidossa, kun parhaat pesät todistavat jokaiselle tarhaajalle aukottomasti sen, että hyviäkin mehiläisiä on olemassa? Enkö osaa, välitä tai halua valita itselleni hyviä mehiläisiä?

Kun mehiläistarhaus on mehiläisten varassa, ne vaihtavat emonsa silloin kun haluavat ja miten haluavata. Täysin hoitajan varassa pyörivään tarhaukseen emot tulevat sieltä mistä tarhaajalle sopii (yleensä halvimmat mahdolliset) ja silloin kun tarhaaja niitä eniten haluaa (monesti keväällä tuontitavarana). Tarhaajan tekemä rodun ja alkuperän valinta perustuu useimmiten muotiin eli trendiin, kuulopuheisiin, uskomuksiin ja kaverin hyviin kokemuksiin. Kun mehiläiset valitsevat itse oman rotunsa, se tapahtuu ilmassa emojen ja kuhnureiden välisenä kisailuna. Mehiläisten vihaisuudesta tarhaajat syyttävät toisiaan ja toistensa mehiläisiä ilman mitään järkeen käypää perustetta. Huonojen mehiläisten hoito johtuu valitettavasti huonosta mehiläishoidosta.

Hyvät mehiläiset löytyvät heti kun mehiläishoitajat aloittavat todellisen yhteistyön mehiläistensä kanssa. Mehiläiset tulevat paremmiksi koko ajan tarhauksen ja hoitokausien myötä. Heti kun parempien mehiläisten eteen tehty työ lopetetaan alkaa myös mehiläisten tuotanto-ominaisuuksien taantuminen. Jokainen tarhaaja voi tuottaa parempia mehiläisiä joko yksinään mehiläistensä kanssa tai yhdessä muiden tarhaajien ja heidän mehiläistensä kanssa. Tämä on helppoa ja näin se tapahtuu:

  1. Lopeta massana keväällä ulkomailta tuotujen emojen käyttö. Hyvin perusteltu siitosaineksen tuominen kohdemaan parhaaseen emokasvatusaikaan on asia erikseen. Se vaatiikin hieman
    syvempää osaamista
  2. Lopeta parvikennojen käyttö omassa emonkasvatuksessa
  3. Lopeta kuulopuheisiin ja kavereiden juttuihin perustuva höntyily ”parempien” emojen perässä
  4. Opettele helppo ja itselle sopiva emoaineksen alkuperän valinnan mahdollistava emonkasvatustekniikka
  5. Opettele perusasiat mehiläisten perinnöllisyydestä. Mene päivän kurssille ja perehdy omin päin parin illan ajan kurssilta saamaasi aineisoton. Tämä tieto on perustana mehiläistesi kanssa alkavalle yhteistyölle. Ilman tätä tietoa et tunne mehiläisiäsi ja yhteistoiminta on mahdotonta.
  6. Opettele oikeasti tunnistamaan hyvä pesä. Se on terve, ei parveile, on helppo hoitaa, tuottaa hyvin hunajaa ja talvehtii erinomaisesti. Kaikista mehiläisroduista löytyy tällaisilla mehiläisiä
  7. Laita tänä kesänä kuuteen pesään yhdeltä (toukansiirto tehdään yhdeltä kehältä samaan aikaan) emolta kasvatetut vapaasti pariutuneet sisarusemot. Nämä kuusi pesää siirretään paritustarhalle ja niissä tuotetaan kuhnurit paritusta varten ensi kesänä. Mikäli haluat käyttää ensi kesänä useampia kuhnurikantoja tee useampia kuuden sisarusemon pesän sarjoja ja siirrä ne eri paritustarhoille. Opiskele paritustarhan kuhnuripesien hoito ja tuota vahva kuhnuriylivoima paritusalueellesi näillä pesillä. Vahvista ylivoimaa parituskaudella tarvittaessa erillisellä yksinkertaisella hoitotoimella.
  8. Kasvata sopiva määrä emoja hyväksi arvioidusta pesästä (ei saa olla kuhnuripesien emojen äiti) ja aseta ne pariutumaan paritustarhalle, johon olet tuottanut kuhnuriylivoiman

Näin pääset alkuun. Kuhnurikantasi on kutakin kesää varten melko lailla vakioitu ja voit kohdistaa valintasi toukansiirtoon käytettäviin pesiin. Tulosta syntyy ja mehiläiset paranevat. On melko lailla yhdentekevää mitä mehiläisiä lähialueellasi on, sillä paritustarhasi kuhnuriylivoima jyllää. Sinä olet se joka määrää kuhnuri-ilmaston paritustarhallasi. Aivan uusia mahdollisuuksia avautuisi muutamalla eri roduille tarkoitetuilla puhdasparitusasemalla. Niitä ei todellakaan tarvita kovinkaan monta ja tilaa löytyy varmasti.

Hyvien mehiläisten tuottamisen ongelmia meillä ei ole useiden rotujen olemassaolo vaan koulutuksen puute ja jatkuva (hybridisoituneiden) käyttöemojen massatuonti. Kaikki muut ongelmat ovatkin sitten seurausta näistä kahdesta perusongelmasta.